Header_orange

CoursePlan - Training Management Software

Projekt Fenixz tror att nyckeln för att möta morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden är ny kompetens både för företagsledning och medarbetare. Därför vill vi erbjuda företag och medarbetare kompetensutveckling genom utbildningar. 


Nedan följer en lathund/guide som kan underlätta för dig när du vill lägga till nya deltagare och boka plats på utbildning

Lägga till nya deltagare

Steg 1 – Logga in med användarnamn (din e-post) och lösenord.

Steg 2 – På vänster sida när man loggat in hittar du funktionen – administration/administrera deltagare

Steg 3 – Välj din organisation i rull-listan längst upp på sidan

Steg 4 – Kontrollera så deltagaren inte tidigare registrerats, genom att skriva in personens namn och personnummer och klicka på sök.

Steg 5 – Om personen inte finns med – fyll i personens kontaktuppgifter med förnamn, efternamn, e-mail och personnummer. Notera att personnumret ska anges med 10 siffror ÅÅMMDD-XXXX.

Steg 6 – Tryck på knappen spara längst ner till höger


Hitta och boka in kurser

Steg 1 – Till höger på utbildningssidan kan du både söka efter utbildningar och även hitta utbildningarna vi har planerade i kalendern

Steg 2 – Klicka därefter på önskad utbildning

Steg 3 – När du valt utbildning, så kommer du till en sida där du får information om utbildningen – längst ner på sidan finns funktionen ”anmäl organisation”

Steg 4 – För att anmäla din organisation – välj ditt företag i den rull-lista som kommer upp.

Steg 5 – För att sedan anmäla en person till utbildningen – skriv in deltagarens namn, e-post eller personnummer och klicka därefter på ”sök”. För att anmäla flera personer – välj i stället funktionen ”avancerad sökning” under din organisation och fyll därefter i namn, personnummer och e-post till alla som ska gå utbildningen och klicka sedan på ”sök”.

Steg 6 – Bocka i rutan för den/de deltagare som ska gå utbildningen

Steg 7 – Klicka på ”spara” längst ner på sidan

Steg 8 – Vill du kunna se vilka personer som är anmälda – klicka på ”visa nuvarande deltagarlista”


Tips för att spara tid

För att underlätta för framtiden när du vill boka in utbildningar, så kan du lägga in samtliga anställda som nya deltagare. Då finns alla anställda samlade under er organisation, vilket gör att du enkelt kan bocka i de deltagare du vill anmäla.


Fenixz_Black_Small_Feather