Header_orange

Kursinformation

BAM Bättre arbetsmiljö / SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - paket

Arbetsmiljö/säkerhet

BAM/SAM, 2 heldagar + 4 halvdagar

Utbildningen passar dig som – Omfattning

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöarbetet i din organisation/verksamhet.

Du kommer lära dig

Under 2 heldagar och 4 halvdagar får du grunderna i de viktigaste lagarna och regelverken, kunskaper i riskhantering och insikter i vad god arbetsmiljö betyder för individen, företaget och samhället. Den sista dagen ägnar vi oss enbart åt Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi går igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter och fördjupar oss i och praktiskt arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tillfälle 1: Samverkan regler och roller

Vi ger dig grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter. Du får lära dig systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Chefer och skyddsombud har olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet och behöver samarbeta på bästa sätt. Viktigt är också förstå hur förändringsarbetet kan påverka individen, gruppen och organisationen.

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets roll
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Huvudskyddsombud, skyddsombud och skyddskommittén
 • Samordningsansvar
 • Brott mot arbetsmiljölagen – sanktionsavgifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:1
 • Handlingsplan

Hemuppgift: Vilka utmaningar inom arbetsmiljöområdet finns på din avdelning eller ditt företag?

 Tillfälle 2 & 3: Upptäcka och hantera risker

För ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete behöver vi lära oss mer om vilka faktorer som främjar en god arbetsmiljö samt vilka faktorer som är negativa för arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta förebyggande genom att upptäcka och hantera risker. Detta får du lära dig mer om dessa två dagar.

 

 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö
 • Riskbedömning
 • organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering – vem har ansvar

Hemuppgift: Informera dina medarbetare om vad du hittills gått igenom på utbildningen.

 

Tillfälle 4 & 5: Utveckling och förändring på arbetsplatsen

Dessa dagar ger kunskap om hur arbetsmiljö och verksamhetens utveckling hänger ihop och hur människor påverkas av förändring och varför det är viktigt att göra riskbedömningar i samband med ändringar i verksamheten.

 • Utveckling på arbetsplatsen
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling
 • diskrimineringslagen
 • första hjälpen och krisstöd
 • framgångsrikt förändringsarbete

Tillfälle 6: Fördjupning Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Inledning, presentation

 • Historik
 • SAM Definitioner

Arbetsmiljölagen – en ramlag

 • Föreskrifter – komplettering av ramlagen Inverkan av en god/dålig arbetsmiljö
 • Ekonomiska konsekvenser
 • Sociala konsekvenser
 • Kvalitativa konsekvenser

Viktiga arbetsmiljöfaktorer

 • Fysiska belastningar
 • Psykiska o sociala risker
 • Organisatoriska förändringar

Ansvar och uppgiftsfördelning

 • Arbetsgivare – arbetsledare
 • Medarbetare
 • Skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Kartläggning av arbetsmiljön – olika metoder

 • Daglig tillsyn
 • Skyddsronder – olika upplägg – Checklistor – Personalstatistik
 • Medarbetarsamtal
 • Riskbedömning
 • Hur bedömer vi riskerna

Handlingsplan

 • Målsättning
 • “Kontrakt”
 • Tidplan
 • Ansvariga

Ansvarsuppgifter för organisationen

 • Rehabilitering, bildskärmsarbete mm
 • Policydokument

Uppföljning – utvärdering

 • Årlig genomgång
 • Övriga avvikelser

Utbildaren

Madelene Glaad Klingvall

Madelene är utbildad BAM-handledare av Prevent och arbetar heltid med utbildningar, föreläsningar och coachning. Likaså jobbar hon med ett verktyg som heter Orangino work som är ett dialogverktyg för att få medarbetarna att föra bättre samtal och på så sätt skapa ett bättre arbetsklimat.

 

 

Anmälningsinformation

Antal platser: 32
Antal anmälda: 24
Sista datum för anmälan: 2022-09-05
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-09-28 08:00 - 17:00
Plats: Digitalt - incheckning från 15 minuter innan utsatt starttid.
Ansvarig: Administrator
Kursledaren översänder länk i god tid före kursstart.

2022-09-29 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Ansvarig: Administrator

2022-10-05 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Ansvarig: Administrator

2022-10-06 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Ansvarig: Administrator

2022-10-12 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Ansvarig: Administrator

2022-10-13 08:00 - 17:00
Plats: Digitalt
Ansvarig: Administrator