Header_orange

Kursinformation

OSA - Organisatoriskt arbetsmiljöarbete 2 halvdagar N

Arbetsmiljö/säkerhet

OSA – 2 halvdagar OSA är en förkortning för organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen passar dig som

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöarbetet i din organisation/verksamhet.

Du kommer lära dig

 • Kunskap om sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer
 • AFS 2015:4
 • Krav och föreskrifter
 • Hantera och ta fram rutiner
 • Arbetsbelastning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Kunna göra undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den sociala och   organisatoriska arbetsmiljön.

Programinnehåll

 • Vilka faktorer inkluderas i begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur samverkar organisatorisk, social och ibland fysisk arbetsmiljö?
 • Bakgrund och syftet med de reglerna? Vad kan konsekvenserna bli om inte arbetsgivaren efterlever reglerna i föreskriften?
 • Hur ser arbetsgivarens skyldigheter ut när det gäller arbetstider, arbetsbelastning och kränkande särbehandling enligt den föreskriften
 • Hur ska de mål som beskrivs i föreskriften utformas?
 • Hur blir föreskriften en del i vårt befintliga arbetsmiljöarbete
 • Kränkande särbehandling
  Hur kan vi arbeta förebyggande när det gäller kränkande särbehandling? Vilka verktyg och metoder finns för att kartlägga? Vilket krav på kunskap finns? Hur ska verksamheter arbeta med policyn mot kränkande särbehandling? Hur ska rutinerna se ut om någon drabbas? Hur uppnås delaktighet och samsyn i organisationen när det gäller arbetet med att motverka kränkande särbehandling? Vad är en kränkning och vad är skillnaden i hantering jämfört mot tidigare föreskrift som funnits?
 • Arbetsbelastning
  Att arbeta förebyggande, vad innebär det? Vilka verktyg och metoder finns för att arbeta förebyggande när det gäller arbetsbelastning och stress? Vilka svårigheter finns? Hur kan kartläggning göras? Vilka konsekvenser får för hög arbetsbelastning

Hur får vi arbetet med den nya föreskriften att bli succé och en nyckel till en friskare arbetsplats?

Utbildaren

Madelene Glaad Klingvall


Madelene är utbildad BAM-handledare av Prevent och arbetar heltid med utbildningar, föreläsningar och coachning. Likaså jobbar hon med ett verktyg som heter Orangino work som är ett dialogverktyg för att få medarbetarna att föra bättre samtal och på så sätt skapa ett bättre arbetsklimat.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 6
Sista datum för anmälan: 2022-10-26
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-11-16 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt - via Teams
Ansvarig: Administrator
Kursledaren översänder länk i god tid innan kursstart. Incheckning från 07,45

2022-11-17 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt - via Teams
Ansvarig: Administrator
Kursledaren översänder länk i god tid innan kursstart. Incheckning från 07,45