Header_orange

Kursinformation

Microsoft Excel grund - tre halvdagar

Digitala arbetssätt/verktyg - t ex Office 365/Teams

Omfattning: Tre halvdagar

Om utbildningen

Grunder

 • Programfönstret – gränssnittet
 • Navigering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar
 • Markören och markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Snabbfyll
 • Hantera rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat
 • Dela
 • Hjälpen Sök
 • Pek- eller musläge


Beräkningar

 • Skapa formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser


Format

 • Justering av celler
 • Formatera tal, tecken, datum
 • Hämta format
 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd
 • Tabellformat 

 

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga och ta bort kalkylblad
 • Namnge kalkylblad
 • Flytt och kopiering av kalkylblad
 • Flytta blad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd och format vid kopiering
 • Formler som länkas mellan kalkylblad

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Beräkna automatiskt
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM


Diagram

 • Skapa diagram
 • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra diagrammets källdata


Tabeller/Listor

 • Allmänt om tabeller
 • Skapa och hantera tabell
 • Behålla rader och kolumner synliga vid bläddring
 • Sortering
 • Flera nivåer av sortering
 • Autofilter

Utbildningen passar dig som
Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel, och därmed kunna skapa och redigera kalkyler.

Du kommer att lära dig
Efter denna utbildning kommer du att kunna arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel. Du kommer kunna skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du lär dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera dina data med snygga diagram

Utbildare
Susanne Sjöliden och Christian Borg

Utbildningsledarna har över 10 års utbildningserfarenhet av It-användarutbildningar.
De har en nära koppling till kursdeltagarnas vardag genom olika konsultuppdrag och egna erfarenheter vilket gör att de kan relatera till dina frågor och vardagssituation genom faktiska exempel.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 8
Sista datum för anmälan: 2021-11-23
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2021-12-08 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt,'.
Ansvarig: Lexicon - Christian Borg

2021-12-10 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt.
Ansvarig: Lexicon - Christian Borg

2021-12-15 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt.
Ansvarig: Lexicon - Christian Borg