Header_orange

Kursinformation

Hälsa, stress & stresshantering 2 halvdagar

Livsstil

Hälsa, stress och stresshantering

Utbildningen passar dig som

Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som har behov av ökad kunskap inom stresshantering.

Du kommer lära dig

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna ha:

 • Kunskap om vad stress innebär och hur kroppen påverkas av stress
 • Kunskap om vikten av återhämtning för att stå emot stress.
 • Tillgång till kognitiva verktyg som är möjliga att använda sig av för att minska upplevelse av stress bland medarbetare.

Programinnehåll

Utbildningen lägger fokus på hur stress kan förstås som en ursprunglig reaktion för att överleva farliga situationer och hur denna reaktion lockar fram icke funktionella beteenden och riskerar att få oss att bli utmattade. Vid utbildningstillfället presenteras en handfast KBT- modell som bygger på människans biologiska förutsättningar och genetik sen urminnes tider. Modellen syftar till skapa en större medvetenhet och öka förståelsen för stressreaktioner. Tresystem-teorin (se bifogat dokument) ger en förenklad bild av processer som pågår i våra kroppar och sinnen. Två av systemen – Hotsystemet och Utforskarsystemet är till för att skydda oss och bryter i längden ner oss. Det tredje systemet – Trygghetssystemet är till för att göra oss lugna och bygga upp oss. Något av systemen är alltid igång under kortare eller längre tid. Under utbildningsdagen kommer kursdeltagarna att genom dessa system lära sig att hantera sin och sina medarbetares vardag på ett mer balanserat sätt. Ex. på frågor som kommer att besvaras under utbildningen;

 • Vad är stress?
 • Hur reagerar kroppen på stress?
 • Hur kan tankar och känslor kan skapa stress?
 • Hur påverkas hjärnan av långvarig stress?
 • Hur kan vi bryta negativa stressreaktioner?
 • Hur kan vi hjälpa andra att förändra beteenden så att upplevelsen av stress minskar?
 • Hur kan du hjälpa andra att skapa lugn och fokusering även i tuffa situationer?
 • Hur kan du stärka andras förmåga att stå emot stress?
 • Vad kan du göra för att förbättra andras förmåga att återhämta sig?
 • Vad kan du göra för att minska risken för att andra ska hamna i tankefällor som förvärra upplevelse av stress?
 • Hur kan du använda dig av beteendeanalys för att minska upplevelse av stress bland dina medarbetare?

Utbildaren

Sören Hjälm är certifierad KBT-terapeut och fil. Doktor i idrottsvetenskap med inriktning psykologi och forskar kring stress och utbrändhet vid Örebro Universitet. Den akademiska förankringen i kombination med hans omvittnat goda pedagogiska förmåga och närvaro gör honom till en mycket populär och omtyckt utbildare.

Sören har lång erfarenhet av grupp- och ledarutvecklingsuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Han har utbildat och coachat människor från många områden och befattningar och har lång erfarenhet av att ge organisationer, grupper och individer kunskaper och redskap för att utvecklas och uppnå sin fulla potential inom stress, stresshantering och ledarskap.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 15
Sista datum för anmälan: 2022-11-04
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-11-07 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt - via Teams
Ansvarig: Sören Hjälm
Kursledaren översänder länk i god tid innan kursstart.

2022-11-18 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt - via Teams
Ansvarig: Sören Hjälm
Kursledaren översänder länk i god tid innan kursstart.