Header_orange

Kursinformation

Systematiskt förbättringsarbete - 2 halvdagar

Förbättringsarbete, -Lean/5S/kvalitet

Utbildningen/Kursinnehåll

Utbildningen ger deltagaren insikt och kunskap i att leda och driva ett systematiskt förändringsarbete på arbetsplatsen.

Omfattning - två halvdagar

Under kursen kommer deltagarna arbeta/öva praktiskt med olika uppgifter.

  • Lean – maximal kundnytta
  • Sex Sigma – ständiga förbättringar
  • Kommunikation
  • Eliminera slöseri
  • Just in time
  • Ställtidsreduktion
  • Materialförsörjning
  • Enstycksflöde
  • Delaktighet och förbättringshantering
  • PlanDoCheckAct

Utbildningen passar dig som

Utbildningen passar dig som jobbat i industrin under en period men som nu skall arbeta/arbetar med systematiskt förbättringsarbete i din verksamhet. Utbildningen vänder sig både till medarbetare och ledare av förbättringsarbete. 

Målet med utbildningen

Efter utbildningen kan du skapa grundläggande och konkreta planer för förbättringsarbeten i en industriell verksamhet. 

Utbildare

Liselotte Norén

Sedan ca 20 år etablerad lärare inom områdena projektledning, hållbarhet och förändringsledning. Hon har lång erfarenhet av implementation av LEAN och ständiga förbättringar i ett flertal olika svenska industriella verksamheter, så som tillverkningsindustri och energibranschen.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 8
Sista datum för anmälan: 2022-10-12
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-10-14 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via TEAMS.
Incheckning från kl 07.45. Kursstart kl 08.00.
Ansvarig: Lexicon - Liselotte Norén
Inlogg skickas ut från utbildare.

2022-10-21 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via TEAMS.
Incheckning från kl 07.45. Kursstart kl 08.00.
Ansvarig: Lexicon - Liselotte Norén
Inlogg skickas ut från utbildare.