Header_orange

Kursinformation

Ta ditt företag till nästa nivå / Att kunna leda en verksamhet i förändring- 2 halvdagar

Affärsmodell/affärsutveckling

Vi lever i en värld som förändras. Och det sker fortare och fortare. För företag leder det till att sättet att driva företaget på förändras. Efter Corona har de digitala mötena blivit en naturlig del av kommunikationen, nya tekniska lösningar har behövt utvecklats snabbare. Konkurrensen hårdnar och de som inte hänger med i de snabba förändringarna riskerar att hamna utanför. Och ofta är det ens egen attityd som företagare som det handlar om. Vi behöver ständigt utvecklas och vara villiga till förändring. Därav denna kurs som handlar om affärsmodellsinnovation – att hitta nya modeller för vårt sätt att driva företaget. Helt enkelt – att ta ditt företag till nästa nivå, att kunna leda en verksamhet i förändring.  

 

Utbildningen/Kursinnehåll

Utbildningen ger deltagaren förståelse och redskap för att kunna leda en verksamhet i förändring. Vad krävs för att innovativt och föränderligt utveckla verksamheten från nuvarande situation till önskat läge. Vad finns idag i verksamheten som vi skall behålla/förfina och vad behöver vi förändra för att hänga med och driva utvecklingen.

Omfattning - två halvdagar

Under kursen kommer deltagarna arbeta/öva praktiskt med olika uppgifter.

  • Innovationskultur vad driver och skapar den?
  • Att känna och förstå kunden
  • Hållbara visioner och affärsmodeller
  • Visualisera, kombinera, förfina och se från olika vinklar
  • Pototyping - att våga testa i liten skala
  • Skala- och växla upp förändringen

Utbildningen passar dig som

driver en verksamhet men som är medveten om att du som konkurrensmedel måste utveckla din affärsmodell vidare.

Målet med utbildningen

Efter utbildningen har du goda kunskaper i var du kan påbörja din resa kring cirkulär ekonomi och hållbarhet utifrån din befintliga affärs och verksamhetsmodell. 

Utbildare

Anders Lindh

Anders har mångårig erfarenhet av ledarskap, både utföra som att utbilda inom. Utbildningsledaren har erfarenhet och utveckling av utbildningsprogram, utbildningar och workshops inom ledarskap och organisations- och verksamhetsutveckling.
Anders är lika vad att arbeta i sal/klass som att utbilda i digital form.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 10
Sista datum för anmälan: 2022-09-29
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-10-03 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via TEAMS.
Incheckning från kl 07.45. Kursstart kl 08.00.
Ansvarig: Lexicon - Anders Lindh
Inlogg skickas ut från utbildare.

2022-10-10 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via TEAMS.
Incheckning från kl 07.45. Kursstart kl 08.00.
Ansvarig: Lexicon - Anders Lindh
Inlogg skickas ut från utbildare.