Header_orange

Kursinformation

Moderna inköp - 2 halvdagar

Affärsmodell/affärsutveckling

Målet med kursen är att ge nödvändiga kunskaper om hur inköp ska bedrivas för att

säkerställa att definierade behovskriterier uppnås vad gäller såväl rätt kvalitet, lägsta

totalkostnad som leveranssäkerhet.

 

Kursen vänder sig till dig på företaget som medverkar i förhandlingar och inköp

med leverantörer

 

Programinnehåll

  • Inköpsfunktionens roll och organisation i företaget
  • Förstå inköps betydelse för den egna verksamhetens ekonomi
  • Behovs- och marknadsanalys
  • Inköpsplanering
  • Utformning av kravspecifikationer för varor, tjänster
  • Förhandlingar och avtal
  • Leverantörsutvärderingar och samarbetsformer

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 3
Sista datum för anmälan: 2022-08-24
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-09-14 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via teams eller zoom. Incheckning från 15min innan kursstart. 
Ansvarig: Kajsa Örtengren
Kursledaren skickar ut länk innan kursstart. 

2022-09-15 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via teams eller zoom. Incheckning från 15min innan kursstart. 
Ansvarig: Kajsa Örtengren
Kursledaren skickar ut länk innan kursstart.