Kursinformation

Leda i förändring, fyra halvdagar

Affärsmodell/affärsutveckling

Kursbeskrivning – Leda i förändring 

Om utbildningen 

Varför går vissa organisationsförändringar bra och andra blir motarbetade och får inte önskad effekt? Nyckeln till framgång stavas förändringsledning.

I kursen får du en djupare förståelse för hur ett genomtänkt arbete med individer kan förbättra resultatet för verksamheter i förändring. Du kommer att få bekanta dig med konkreta verktyg som ger dig stöd i ett strukturerat förändringsarbete.

Vi kommer delvis att jobba med ett tänkt ”case” där vi går igenom de olika stegen i förändringsarbetet, från analys av nuläget till planering, organisering, genomförande och utvärdering. Vi utgår från litteratur i ämnet förändringsledning.

Utbildningen passar dig som 

har en chefs- eller ledarroll och vill utveckla din förmåga att på ett strukturerat sätt stödja människor i en organisation i förändring.  

Du kommer att lära dig om 

  • Innebörden i begreppen förändring och förändringsledning
  • Hur vi reagerar inför förändringar som individer och grupper 
  • Hur man ska tänka för att få medarbetarna med sig i en förändring 
  • Planering av motivation, kompetens och kommunikation i förändringsarbetet 
  • Implementering, uppföljning och utvärdering av förändringsarbetet.

Kursinnehåll och upplägg 

Utbildningen genomförs under 4 halvdagar á 4 timmar. Inför varje kurstillfälle kommer du att få studiematerial att gå igenom. Vi kommer att varva teori med praktiska övningar.  

Dag 1 – Förändring - introduktion 

Vad är förändring, och vad är det inte? Drivkrafter för förändring. Hur individen och gruppen påverkas. Olika modeller för förändringsledning. 

Dag 2 – Analys inför förändring

Analysera nuläget. Bygg förändringsteamet. Vision, syfte och effektmål. Intressentanalys.

Dag 3 – Motivation, kompetens och kommunikation

Använd intressentanalysen för att ta fram motivationsplan, kompetensplan och kommunikationsplan. Hantera motstånd. Den övergripande förändringsplanen. 

Dag 4  – Implementering, utvärdering och överlämnande av ansvar för förändringen 

Implementering och kontinuerlig uppföljning av förändringen. Hinder som kan uppstå längs vägen. Utvärdering och överlämnande av ansvar.

Utbildare 

Folkuniversitetet – Margreth Lekare 

Margreth Lekare är samhällsvetare med inriktning mot organisation och kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap i större organisationer, både som projektledare i större projekt och förändringsarbeten och som linjechef. Margreth är lärare på utbildningarna "Coachande ledarskap" och "Leda i förändring" som anordnas av Folkuniversitetet.

Anmälningsinformation

Antal platser: 15
Antal anmälda: 1
Sista datum för anmälan: 2024-10-17
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2024-11-04 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Länk till kursen erhåller du i din mejl cirka en vecka innan varje kursstart.

OBS! Glöm ej att titta i skräpposten.
Från margreth.lekare@folkuniversitetet.se
.

Ansvarig: Margreth Jonson Lekare

2024-11-11 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Margreth Jonson Lekare

2024-11-18 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Margreth Jonson Lekare

2024-11-25 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Margreth Jonson Lekare
.
- Incheckning kan ske ca 15 minuter innan kursstart.

- Vänligen var i god till kursens starttid.

- Var noga med att se till så att din utrustning fungerar som den ska med ljud och bild innan utbildningen startar.

- Max två deltagare per bildskärm.