Kursinformation

Service och bemötande, två halvdagar

Försäljning/service/bemötande

Utbildningen behandlar vikten av ömsesidig förståelse i mötet med kunder/medborgare, ger insikter om attityder, råd kring verbal och icke-verbal kommunikation och hur du bemöter kritik på ett konstruktivt och professionellt sätt. Deltagarna ska efter avslutat utbildning kunna implementera sina nya färdigheter i det dagliga arbetet av service och bemötande inom kommunen. 

Utbildningen genomförs digitalt via Teams och omfattar 8 timmar utbildning, fördelat på två tillfällen (á 4 timmar per tillfälle). Mellan passen kommer utbildaren att skicka med några tips i hur man i sin roll kan applicera de verktyg man fått med sig.

Om utbildningen
Utbildningen innehåller följande delar under två halvdagar: 

  • Tillgänglighet 
  • Bemötande 
  • Värdeskapande
  • Relation, förtroende och lojalitet

Denna utbildning riktar sig till tjänstemän inom kommun och förvaltning, vi kommer att fördjupa din förståelse för hur värderingar, normer och dagliga rutiner påverkar helheten inom ditt arbetsområde.

Genom att integrera dessa insikter kommer du att utveckla ditt professionella agerande som en engagerad service provider, skräddarsytt för de unika kraven och förväntningarna inom den kommunala sektorn. Investera i din kompetens och gör skillnad för både dig själv och din organisation!

Utbildare Daniel Bergqvist daniel@nsm.se

Daniel har mångårig erfarenhet av att utbilda inom bl.a. affärsutveckling, effektivt ledningsgruppsarbete, strukturerad försäljning, affärsmässigt bemötande och affärsmannaskap.

Daniel är partner i Nordic Impact Ventures och arbetar med chefer och ledningsgrupper för utveckling av strategi, kompetens och arbetsmetoder i riktade tillväxtsatsningar.

Daniel är också vd för Pennybridge som är en internationellt växande plattform för välgörenhet.

“För mig handlar bra utveckling om ett stort hjärta och hårt arbete.”

Anmälningsinformation

Antal platser: 15
Antal anmälda: 14
Sista datum för anmälan: 2024-08-30
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2024-09-17 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt på Teams.
Länk till kursen erhåller du i din mejl cirka en vecka innan kursstart.

OBS! Glöm ej att titta i skräpposten. 
Från admin@nercia.se
.
Ansvarig: Daniel Bergqvist

2024-10-01 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt på Teams.
Ansvarig: Daniel Bergqvist

- Incheckning kan ske ca 15 minuter innan kursstart.

- Vänligen var i god till kursens starttid.

- Var noga med att se till så att din utrustning fungerar som den ska med ljud och bild innan utbildningen startar.

- Max två deltagare per bildskärm.