Kursinformation

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö, två halvdagar

Arbetsmiljö/säkerhet

Om utbildningen OSA organisatorisk och social arbetsmiljö 

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskap om OSA -organisatorisk och social arbetsmiljö och hur du kan arbeta med OSA i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad som kan vara fallgropar men framför allt vad som är framgångsfaktorer för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.  

Omfattning 

Utbildningen genomförs under två halvdagar á 4 timmar, vi varvar teori med praktiska övningar.

Dag 1 - OSA i förhållande till det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Vilka krav finns i föreskrifterna kring OSA AFS 2015:4 och hur kan det kopplas till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Introduktion, bakgrund och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Grundläggande information om föreskrifterna.

Dag 1-Vad ingår i OSA, hur ska föreskriften tillämpas 

Vad ingår i OSA? Genomgång av Paragraferna Arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling. 

Dag 2 - Psykosocial arbetsmiljö 

Vad är tidiga tecken på dålig psykosocial arbetsmiljö. Hur kommer OSA in i detta?

Dag 2-   Förebygga och motverka psykosocial ohälsa på arbetsplatsen 

Hälsofrämjande faktorer, hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras. Exempel på hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan arbeta med den organisatoriska och Sociala arbetsmiljön OSA. 

Utbildningen passar dig som: 

Har en chefs- eller ledarroll och som vill öka din kunskap om OSA och hur du kan förebygga psykosocial ohälsa på arbetsplatsen 

Du kommer att lära dig  

  • Vilka områden som ingår i OSA föreskrifterna 
  • Vilka krav som ställs på arbetsgivaren 
  • Hur OSA kan kopplas till det systematiska arbetsmiljöarbetet  
  • Tidiga tecken på psykosocial ohälsa   
  • Friskfaktorer för en hälsosam arbetsmiljö 
  • Hur du kan använda OSA som verktyg för att förebygga psykosocial ohälsa på arbetsplatsen 

Utbildare 

Folkuniversitetet – Louise Eriksson har en Fil. Mag i psykologi med vidareutbildning inom organisation/ledarskap. Hon har mångårig egen chefserfarenhet och av att arbeta med arbetsmiljöfrågor både inom privat och offentlig verksamhet, alltifrån små och medelstora företag till stora nationella koncerner. 

Anmälningsinformation

Antal platser: 15
Antal anmälda: 0
Sista datum för anmälan: 2024-09-20
Planerad kurs
Anmälan öppnar inom kort.

Tillfällen

2024-10-08 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Teams.
Länk till kursen erhåller du i din mejl cirka en vecka innan varje kursstart.

OBS! Glöm ej att titta i skräpposten.
Från louise.eriksson@folkuniversitetet.se
.

Ansvarig: Louise Eriksson

2024-10-15 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Teams.
Ansvarig: Louise Eriksson

- Incheckning kan ske ca 15 minuter innan kursstart.

- Vänligen var i god till kursens starttid.

- Var noga med att se till så att din utrustning fungerar som den ska med ljud och bild innan utbildningen startar.

- Max två deltagare per bildskärm.