Kursinformation

Ekonomi för icke-ekonomer, fyra halvdagar

Ekonomi/lagstiftning

Kursbeskrivning

Ekonomi för icke-ekonomer inom kommuner och regioner

Om utbildningen:

Kursen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver kunskaper i ämnet. Du kanske har ansvar för en avdelning, ett projekt eller grupp eller av annan orsak saknar eller vill bygga på dina ekonomiska kunskaper. Kursen har en praktisk inriktning med målet att du ska få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut. Inga förkunskaper behövs.

Kursinnehåll och upplägg:

Vi kommer under kursen att varva teoretiska genomgångar med praktiska moment, praktikfall och reflektion. Förbered dig gärna med dina egna frågor och funderingar så att du får ut så mycket som möjligt av kursen.

Passar dig som:

Inte är ekonom men som kommer i kontakt med offentlig ekonomi på olika sätt. Passar också dig som vill få bättre koll på termer och begrepp och hur dessa används i olika sammanhang. Passar även dig som vill kunna upprätta en budget eller vill kunna följa upp din enhets verksamhet.

Dag 1 – Hur fungerar en kommun eller region, ekonomiska termer och begrepp

Vi går igenom hur en kommun och region fungerar men även kommunalförbund, samordningsförbund och kommunala bolag. Vi går även igenom grundbegreppen inom ekonomi. Olika termer och begrepp får sina förklaringar så att du kan använda dem på rätt sätt.

Dag 2 – Ekonomiska termer och begrepp

Vi fortsätter att gå igenom termer och begrepp. Teoretisk genomgång varvas med praktiska exempel.

Dag 3 – Budgetarbetet

Budgetarbetet är en stor del av den ekonomiska planeringen för resursallokering och ansvarsfördelning. Vi går igenom hur driftsbudgeten växer fram utifrån uppställda mål, kunskap om finansbudgeten och investeringsbudgeten. Du får reda på tips och fallgropar för en större budgetuppfyllelse. Kontoplanen Kommun-Bas får sin förklaring. Vi diskuterar ekonomistyrning utifrån roller och grupperingar och diskuterar uppföljning och avvikelser.

Dag 4 Bokslut, uppföljning, avvikelser, nyckeltal och rapporter

Delarna i resultat- och balansräkningen får sina förklaringar tillsammans med kassaflödesanalysen. Verksamheter använder nyckeltal som ett verktyg för att kunna värdera, analysera och jämföra. Nyckeltal är viktiga för att göra ekonomiska bedömningar och underlätta beslutsfattande. Vi kommer att titta på de vanligaste nyckeltalen och hur de används i verksamheten. Vi diskuterar kring hur olika nyckeltal faktiskt mäter av de ursprungliga målsättningarna med verksamheten eller om det behövs andra nyckeltal.

 Upplägg

Utbildningen genomförs under 4 halvdagar

Utbildare

Folkuniversitetet – Peter Zackariasson

Peter Zackariasson, civilekonom, jurist, legitimerad lärare i ekonomi, juridik och handel.  Har även drygt 35 års undervisningserfarenhet och är flitigt anlitad föredragshållare. 

 

 

Anmälningsinformation

Antal platser: 15
Antal anmälda: 0
Sista datum för anmälan: 2024-11-01
Planerad kurs
Anmälan öppnar inom kort.

Tillfällen

2024-11-19 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Länk till kursen erhåller du i din mejl cirka en vecka innan varje kursstart.

OBS! Glöm ej att titta i skräpposten.
Från: peter.zackariasson@folkuniversitetet.se
.

Ansvarig: Peter Zackariasson

2024-11-26 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Peter Zackariasson

2024-12-03 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Peter Zackariasson

2024-12-10 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Peter Zackariasson
.
- Incheckning kan ske ca 15 minuter innan kursstart.

- Vänligen var i god till kursens starttid.

- Var noga med att se till så att din utrustning fungerar som den ska med ljud och bild innan utbildningen startar.

- Max två deltagare per bildskärm.