Projektmärke_KompaHalland

CoursePlan - Training Management Software

Välkommen till Kompa Hallands utbildningsplattform!

Här kan du ta del av utbildningarna i projektet och se planerade aktiviteter. 
För dig som är kontaktperson kan du även anmäla deltagare till utbildningstillfällen.

Läs mer om och inspireras av projektet: hh.se/kompahalland 

För dig som kontaktperson                           

  1. Logga in i systemet                                                                                                                     
  2. Lägg till deltagare i systemet för att kunna administrera anmälningar (se instruktionsfilm 2 - för chefer)
  3. Anmäl deltagare till utbildningar

Instruktion (PDF)
Använd dig även av demofilm (instruktionsfilm 2 - för chefer) i vänsterspalten under "Kom igång". Du som kontaktperson har i systemet samma behörighet som "chef". 


Personuppgiftshantering
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Inom ramen för projektet Kompa Halland hanterar Högskolan i Halmstad personuppgifter om deltagarna i syfte att: 

  • Informera om, planera, genomföra och följa upp utbildningstillfällen baserat på anmälan. 
  • Redovisa deltagare till finansiären Europeiska socialfonden (ESF) och Statistiska centralbyrån (SCB). 
För information om Högskolan i Halmstads personuppgiftshantering: hh.se/dataskydd
Information för deltagare i ESF-projekt: Deltagarsidan ESF
 
Kontakt
Har du frågor gällande plattformen eller behöver användarhandledning?
Kontakta oss på: kompa.halland@hh.se
 
 

Logotyper