Projektmärke_KompaHalland

Kursinformation

Handelns digitala omställning

Marknad och försäljning


Utb-handelns digitala omställning-990x660

2 halvdagar

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. Vad är det som driver den digital omställningen inom branschen? Konsumenten är en stor drivkraft och idag förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Digital transformation är ett kontinuerligt arbete där konsumenten är en stor drivkraft i den digitala
omställningen. 

Under utbildningen kommer deltagarna att gå igenom fakta och statistik hur butiker och e-handel inte bara kan samexistera utan även dra nytta av varandras olika styrkor. Under utbildningstillfällena går vi igenom handelns digitala utveckling de senaste åren. Hur har digitaliseringen påverkat handeln och handelns förutsättningar? Vilka möjligheter finns med digitaliseringen?

Ur innehållet:
• Handelns digitalisering – en översikt
• E-handel och butiksdöden – fakta och myter
• Digitaliseringens möjligheter
• Globalt och lokalt – hur hänger det ihop?
• Konsumentbeteende
• Trender
• Drivkrafter
• Möjligheterna i den digitala transformationen/omställningen
• Tankesätt för att möta konsumentens behov

Efter utbildningen kommer du som deltagare att kunna ge exempel på utmaningar och möjligheter som följer av handelns digitala omställning. Du kommer kunna beskriva hur kraven och förväntningarna på den egna verksamheten påverkas av handelns förändring, men också kunna se det som en möjlighet att utveckla verksamheten och möta konsumentens framtida behov bättre.


Utbildare: Helena Mattsson, StigFram AB

Helena Mattsson började sin karriär med att vika handdukar på Hemtex och tidigt förstod hon att man genom, färg, form och placering på produkter och inredning kunde påverka kunden i sin köpprocess. Detta har hon tagit med sig och jobbat vidare med i olika roller. Helena Svensson har de senaste 15 åren arbetat med kommunikation, marknadsföring, butikslayouter, och konceptutveckling. Hon har erfarenhet av de flesta branscher som t.ex. Hemtex, Åhlens, Lagerhaus, Djurmagazinet, Happy Homes och Electrolux butiken. Som Instruktör inom STIGFRAM ägnar sig Helena åt att utveckla människor inom butiksmarknadsföring, kommunikation, visual merchandising, digitalisering med mera.


Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 7
Sista datum för anmälan: 2021-05-27
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2021-06-01 08:00 - 12:00
Plats: Via Zoom, länken till utbildningen skickas från utbildaren.
Ansvarig: Administrator
Utbildare:
Helena Mattsson
helena.mattsson@stigfram.se
070-225 21 17

2021-06-08 13:00 - 17:00
Plats: Via Zoom
Ansvarig: Administrator