Projektmärke_KompaHalland

Kursinformation

Från tanke till köp - Den digitala kundresan

Marknad och försäljning

Utb-från tanke till köp-990x660

2 halvdagar

Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler. Utbildningen tar fasta på kundresan. Genom kundresan lär vi oss förstå hur vi kan möta kunden genom de olika stegen i en köpprocess. Vi tittar på hur digitaliseringen har påverkat kundresan och köpbeteendet och går igenom touchpoints och hur man sätter mål på de olika stegen i kundresan.

Del av innehållet:
• Kundresan – att gå i kundens skor
• Beteende och förväntningar från dagens kunder
• Hur ser dagens kundresa ut
• Awareness, consideration, conversion – från inspiration till köp
• Den digitala och fysiska butiken i samspel
• Hur har digitaliseringen påverkat kundresan?
• Hur kan jag anpassa kanaler, information och bemötande?
• Vem är min målgrupp, mina typkunder och personas
• Touchpoints
• Mål och mätning

Genom utbildningen kommer du som deltagare att utveckla en förståelse för olika kunders behov, kundresor och touchpoints och med hjälp av olika modeller och metoder skapa egna kundresor för olika målgrupper och segment.

Efteråt kommer du kunna förklara innehållet i begreppet "kundresa"och kunna ge exempel på olika touchpoints och kontaktytor och förklara din roll i kundresan. Genom utbildningen kommer du kunna få en bättre förståelse kundresan och ställa relevanta frågor till kund. Du kommer kunna analysera resan för typkunder och utveckla "personas" (mer nyanserad bild av typkunder) i den egna verksamheten. 

Målet med utbildningen "Från tanke till köp - Den digitala kundresan" är att du som deltagare får en förståelse för olika kundresor och kan använda kunskapen för att utveckla verksamheten och kundbemötandet. För att nå målet är kursen praktiskt inriktad och företagsanpassad.


Utbildare: Helena Mattsson, StigFram AB

Helena Mattsson började sin karriär med att vika handdukar på Hemtex och tidigt förstod hon att man genom, färg, form och placering på produkter och inredning kunde påverka kunden i sin köpprocess. Detta har hon tagit med sig och jobbat vidare med i olika roller. Helena Svensson har de senaste 15 åren arbetat med kommunikation, marknadsföring, butikslayouter, och konceptutveckling. Hon har erfarenhet av de flesta branscher som t.ex. Hemtex, Åhlens, Lagerhaus, Djurmagazinet, Happy Homes och Electrolux butiken. Som Instruktör inom STIGFRAM ägnar sig Helena åt att utveckla människor inom butiksmarknadsföring, kommunikation, visual merchandising, digitalisering med mera.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 21
Sista datum för anmälan: 2021-03-10
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2021-03-16 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom. Länken för att ansluta till utbildningen skickas av utbildaren.
Ansvarig: Administrator
Utbildare:
Helena Mattsson helena.mattsson@stigfram.se
070-225 21 17

2021-03-23 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Administrator