Projektmärke_KompaHalland

Kursinformation

Service och bemötande av kunder

Marknad och försäljning

Utb-service och bemötande-990x660

2 halvdagar

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Därför behöver vi lära oss att anpassa oss till det ”nya”. Vi börjar därför med grunden till all kundservice, att förstå vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis.

Under utbildningen tittar vi därför både på oss själva och vad vi behöver göra för att lyckas men också vem kunden är vilka olika behov den har. För att vara en riktigt bra servicegivare behöver jag förstå hur mitt eget agerande påverkar hela verksamheten både positivt och negativt. Därför tittar vi närmare på vår inställning till jobbet med hjälp av att förtydliga vilka förväntningar som finns på mig från omgivningen. Vi tittar även närmare på företagets värdegrund och sätter ord på vad den betyder just för oss.Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna där man både utbyter idéer och hjälper varandra. Efter utbildningen har varje deltagare tagit fram några individuella förbättringspunkter som de ska arbeta vidare med.

Ur innehåll:
• Kundens entydiga inställning till service och kundvård i en digitaliserad värld
• Våra värderingar/visioner – vad betyder de för mig?
• Varumärkets önskade position och hur vi når dit
• De mjuka värdenas betydelse
• Servicetrappan
• Det digitala kundvarvet
• Den personliga inställningen
• Representation av ett varumärke – vikten av att vara en bra förebild
• Samarbete över gränser
• Delaktighet och motivation
• Kundpsykologi – hur vet jag vem kunden är och hur bemöter jag olika personligheter?
• Effektiv kommunikation
• Lönsam omsorgsförsäljning – hur säljer jag till olika kunder.
• Hantera invändningar och missnöje 
• Reklamationshantering

Efter utbildningen ska deltagaren snabbt kunna förstå vilka förväntningar på bemötande och service företagets typiska kunder har. Kunna se och förstår vem kunden är och bemöta den på rätt sätt. Har förstått vad företagets värdegrund står för och vad den betyder och därmed förstått sin egen roll bättre och hur deras eget agerande påverkar hela verksamhetens resultat.


Utbildare: Jan Jacobsson, StigFram AB

Jan Jacobsson har i hela sitt yrkesliv arbetat med service, försäljning och ledarskap i olika roller inom en rad olika servicebranscher såsom restaurang, butik, friskvård, transport samt turism. Han har under de senaste 15 åren haft fokus på att utveckla andra och hjälpa dem att nå sin fulla potential. 

Under många år har över 7000 deltagare slitit, skrattat och kämpat sig igenom Jans utbildningar. Han får ofta omdömet från deltagare: ”Tuff, träffsäker med mycket humor”. Jan har självklart egen erfarenhet av allt han utbildar i. Det göra att han kan leverera egna exempel vilket bidrar till trovärdighet och tyngd i varje utbildning. Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 6
Sista datum för anmälan: 2021-04-08
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2021-04-22 08:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom. Länk för att ansluta till utbildningen skickas av utbildaren.
Ansvarig: Administrator
Utbildare: Jan Jacobsson, jan.jacobsson@stigfram.se, 070 822 72 33

2021-04-29 08:00 - 12:00
Plats: Via Zoom
Ansvarig: Administrator